Dziś jest 2021-10-28

WYNIKI BADAŃ

Jeśli chcesz zresetować hasło, wpisz swój numer PESEL oraz Indywidualny Numer Klienta. Jednorazowy kod do zresetowania hasła zostanie wysłany na adres mailowy podany w aplikacji. W przypadku, gdy adres mailowy nie został podany, jednorazowy kod zostanie wysłany wiadomością SMS na numer telefonu podany w aplikacji. Jeśli w aplikacji nie został podany numer telefonu lub adres mailowy zresetowanie hasła jest możliwe tylko telefonicznie pod numerem 58 699 88 59.
Resetowanie hasła
wpisz swój numer PESEL
wpisz numer klienta znajdujący się na wydruku, który otrzymałeś w Punkcie Pobrań lub numer posiadanej Indywidualnej Karty Klienta


W przypadku problemów z resetowaniem hasła prosimy o kontakt w dni powszednie
w godz. 7:30 - 18:00 pod numerem telefonu 58 699 88 59.

Powrót